Handshake event

PXL-Business

Professionele Bachelor Marketing

2023-2024

 Dinsdag 10 oktober 2023

 Vanaf 17u00 - 19u00

 PXL-Next, Elfde Liniestraat - Gebouw D


Inschrijvingen voor het event werden afgesloten.

Doel

Met dit event willen we bedrijven en studenten uit de professionele bachelor Marketing met elkaar in contact brengen in functie van het zoeken naar een stageplaats en bachelorproefonderwerp.

Verloop

Na inschrijving wordt je deelname gepubliceerd voor onze studenten zodat zij zich gericht kunnen voorbereiden.

 Iedere deelnemer krijgt van 17:00 - 19:00 een tafel toegewezen.

Per tafel voorzien we een vermelding van bedrijfsnaam en een badge per ingeschreven deelnemer. Banners worden niet toegestaan. Promomateriaal op de tafel mag wel. Rekening houdend met de beschikbare ruimte is het aantal tafels per bedrijf beperkt tot max. 1, met een maximum van 2 personen per tafel. Deelname is geldig na ontvangst van online inschrijving (1 inschrijving = 1 tafel + max. 2 collega's).

Planning gesprekken

Studenten zullen via bookings een blok van 15 minuten kunnen inboeken. Zo heeft u zicht op het aantal studenten en wie wanneer komt. Deze bookings zullen ingeboekt worden in de outlookagenda van de persoon die u voor PXL als contactpersoon hebt doorgegeven.

Locatie

Hogeschool PXL
PXL-Congress - gebouw D
Elfde-Liniestraat 26 - 3500 Hasselt

Route en parkeerplan

Stage

Tijdens hun laatste jaar lopen de studenten uit de professionele bachelor Marketing 12 weken voltijds stage. Een kleine groep van onze stagairs doet gedurende 12 weken een 4/5de stage. Tijdens de stage draaien ze mee in de dagdagelijkse activiteiten van een bedrijf of organisatie. De invulling van die taken wordt vooraf in grote lijnen vastgelegd in het stageplan. De studenten lopen stage van 19/02/2024 - 24/05/2024.  Hou er rekening mee dat de vraag naar onze stagiairs groot is en we dus geen stagiair bij uw bedrijf of organisatie kunnen garanderen.

Bachelorproef

Het merendeel van onze studenten koppelt de stage aan een bachelorproef. Als stagebedrijf dient u ook een voorstel tot onderwerp te formuleren voor de bachelorproef. Studenten voeren hierin een marktonderzoek uit voor een bedrijf. Dat kan gaan om een behoefteonderzoek, doelgroepenonderzoek, klantentevredenheidonderzoek, campagne effectmeting, customer journey, haalbaarheidsonderzoek, ... Medio juni worden de resultaten van dit onderzoek opgeleverd. Heb je hierover vragen? maarten.thiry@pxl.be

Een match? Wat nu?

Nadat student en bedrijf tot een akkoord zijn gekomen, is het belangrijk dat de noodzakelijke documenten in orde worden gebracht. De student zal hierbij initiatief nemen. Studenten hebben hiervoor een erg strakke timing. Hou er rekening mee dat wanneer u na de handshake toch nog extra gesprekken zou willen plannen met enkele uitverkoren studenten, dit voor de student-in-kwestie krap wordt qua deadlines.

 

Contact praktisch:  wies.bijnens@pxl.be

Contact inhoudelijk

Maarten Thiry

Opleidingshoofd
Professionele Bachelor Marketing

maarten.thiry@pxl.be