Handshake event

PXL-Business

Bacheloropleidingen 2023-2024

donderdag 2 mei 2024

Vanaf 16u00 - 19u00


Voor de bachelor Marketing plannen wij een handshake event in het najaar van 2024!

Schrijf je snel in, de plaatsen zijn beperkt!

 

Doel

Met dit event willen we bedrijven en studenten uit de professionele bachelors Bedrijfsmanagement en Organisatie & Management met elkaar in contact brengen in functie van het zoeken naar een stageplaats.

Verloop

Na inschrijving wordt je deelname gepubliceerd voor onze studenten zodat zij zich gericht kunnen voorbereiden.

 Iedere deelnemer krijgt van 16:00 - 19:00 een tafel toegewezen en kan, indien gewenst, voor meerdere richtingen deelnemen.

Per tafel voorzien we een vermelding van bedrijfsnaam en een badge per ingeschreven deelnemer. Banners worden niet toegestaan. Promomateriaal op de tafel mag wel. Rekening houdend met de beschikbare ruimte is het aantal tafels per bedrijf beperkt tot max. 2, met een maximum van 3 personen per tafel. Deelname is geldig na ontvangst van online inschrijving (1 inschrijving = 1 tafel + max. 3 collega's).

Locatie

Hogeschool PXL
PXL-NeXT- gebouw D
Elfde-Liniestraat 26 - 3500 Hasselt

Route en parkeerplan

Stage

Tijdens hun laatste jaar lopen de studenten Bedrijfsmanagement en Organisatie & Management 12 weken voltijds stage. Tijdens de stage draaien ze mee in de dagdagelijkse activiteiten van een bedrijf of organisatie. De invulling van die taken wordt vooraf in grote lijnen vastgelegd in het stageplan. De overgrote meerderheid loopt stage van 17/02/2025 - 23/05/2025. Er is een beperkte groep studenten die stage loopt van 16/09/2024 - 20/12/2024. Voor de opleiding rechtspraktijk loopt de vervroegde stage van 23/09/2024 - 20/12/2024. Bij inschrijving kan u aangeven welke periode(s) u prefereert en uit welke opleidingen u graag een stagiair wenst. Hou er rekening mee dat de vraag naar onze stagiairs groot is en we dus niet jaarlijks een stagiair bij uw bedrijf of organisatie kunnen garanderen.

Bachelorproef

Een bachelorproef is een afstudeerproject waaraan de student zelfstandig of in groep kan werken. Het moet uiteraard om een real life-opdracht gaan en er moet een onderzoekscomponent aan verbonden zijn. Dat onderzoek moet zeker niet wetenschappelijk zijn, maar projectgebonden. Het is ideaal indien de student het uitwerken van de bachelorproef kan koppelen aan een stagebedrijf.  

Een match? Wat nu?

Nadat student en bedrijf tot een akkoord zijn gekomen, wordt er onderling afgestemd om de stageaanvraag en stageplan in orde te brengen. Daarna stuurt de student dit document naar de stagecoördinator, waarna de stagecoördinator al dan niet groen licht geeft. Bij groen licht kan het bedrijf samen met de student de stageovereenkomst en risicoanalyse in orde brengen. Deze dienen ondertekend te worden door de drie partijen (student, bedrijf, Hogeschool PXL).  

 

 

Contact praktisch: wies.bijnens@pxl.be

Contact inhoudelijk

Griet Beerten

Bachelor bedrijfsmanagement allround

griet.beerten@pxl.be

Maarten Thiry

Bachelor marketing

maarten.thiry@pxl.be
De opleiding marketing plant haar handshake in september 2022

Indra Veltjen

Bachelor rechtspraktijk

indra.veltjen@pxl.be

Heidi Janssen

Bachelor organisatie en management (Office management)

heidi.janssen@pxl.be

Pieter Boutsen

Bachelor supply chain management (logisitiek management)

pieter.boutsen@pxl.be

Kerry Cuypers

Bachelor Accountancy-fiscaliteit + Bachelor Financiën en verzekeringen

kerry.cuypers@pxl.be