Student Hotspot Hasselt (Bedrijfsmanagement (allround))

--Nele Ghysen--

Een info-en coördinatiepunt voor en door studenten!

Inhoud van de stage:

Project 1: informatie over het student hotspot label Algemene informatie Om de bekendheid van Student Hotspot en de aanwezigheid in de stad Hasselt en Diepenbeek lanceren we een ‘Student Hotspot Label’. Een student moet in Hasselt en Diepenbeek zijn weg kunnen vinden en geattendeerd worden op plaatsen waar hij of zij welkom is voor een studentvriendelijk aanbod. Omgekeerd kunnen relevante studentenlocaties (commerciële en non-profit) zich kenbaar maken bij studenten via het label. Concreet: de locaties plaatsen op hun ruit/website/sociale media het Student Hotspot Label, voorzien een bijdrage ten aanzien van Student Hotspot (gratis aanbod, tickets, een gezamenlijk event) en krijgen in ruil een shout-out (lees: reclame) op de website en sociale media van Student Hotspot. Zonder tegenbericht worden overeenkomsten jaarlijks automatisch verlengd. Voor de studenten zou er dan een voordeel aan hangen in de vorm van een korting of gratis gebruik van een locatie (voor vergaderingen of andere bijeenkomsten). Handelszaken, ondernemers of bedrijven met een Student Hotspot Label, worden letterlijk mee op deze kaart gezet via een digitale kaart op de website van Student Hotspot. In eerste instantie richten we ons naar het grondgebied van Stad Hasselt en gemeente Diepenbeek, maar in de toekomst kan het uitgebreid worden naar de regio Limburg. Met dit label hopen wij de studentgerichte plaatsen in Hasselt en Diepenbeek beter in kaart te kunnen brengen, maar ook de studenten de kans geven om kennis te maken met de lokale ondernemers en non-profit instanties (bijv. toeristische diensten, culturele instellingen, sportinfrastructuur, overheden, etc.) om hier nadien ook interessante samenwerkingen uit te laten ontstaan. Dit kan gaan over structurele initiatieven samen met Student Hotspot of op individuele basis: een studentenjob, een stage of definitieve aanwerving. Dit is het voorlopige idee. De student zal de vrijheid en ruimte krijgen om eigen inbreng toe te voegen (na overleg en via vertegenwoordiging door de studentenraad AUHL en medewerkers AUHL) om zo tot een optimaal “product” te komen. Op basis van een inventaris van de mogelijke locaties wordt een indeling gemaakt om vervolgens enkele categorieën van ‘overeenkomsten’ voor te bereiden. Hier moet dus een gepast kader voor uitgewerkt worden. Op basis van dat kader kan het project ook concreet gemaakt worden door belanghebbenden (handelszaken en co) te contacteren, afspraken te maken en overeenkomsten op maat te sluiten. Vervolgens zal het aanbod ook vertaald worden ten aanzien van de studentengemeenschap. We hebben zelf al eerste vingeroefeningen gedaan, met bijvoorbeeld de Ambiorix als pilot. Dit is een studentencafé dat met Student Hotspot heeft afgesproken om zichtbaarheid te geven aan Student Hotspot (bestickering) en gratis bonnetjes te geven ter waarde van ongeveer 200 euro. In ruil legt Student Hotspot de link met studentenverenigingen en studenten in het algemeen via de nodige communicatie. link met competenties Wat wij verwachten van de student is enthousiasme, zelfstandigheid en iemand die graag uitgedaagd wordt. De student kan in een goede verstandhouding met verschillende partners communiceren en is hands-on en proactief ingesteld. De student moet erover waken dat het label een draagvlak vindt bij zowel de studenten als bij de organisaties als bij de beleidsmakers van de betrokken onderwijsinstellingen. De student zal ondersteuning krijgen van het team van de AUHL alsook van de AUHL-studentenraad. De vzw AUHL is een kleine organisatie met korte communicatielijnen. Dat zorgt voor enige soepelheid. Het project zal een evenwichtsoefening zijn met betrekking tot de verschillende betrokken partijen en hun belangen en interesses. De inhoudelijk profilering Project 2: Communicatieplan voor Student Hotspot Algemene informatie In het academiejaar 2022-2023 ging de Student Hotspot open en startte de operationele werking. Student Hotspot beschikt over een halftijdse coördinator, er is een baliewerking met jobstudenten actief én Student Hotspot beschikt over een fijne fysieke plek. Om de bekendheid van Student Hotspot te vergroten zijn we op zoek naar een excellente student voor de uitwerking van een algeheel communicatieplan. De student mag het communicatieplan volledig zelf vormgeven volgens eigen inzicht en ideeën. Wanneer het communicatieplan op punt staat, mag deze ook (na overleg met de coördinator) uitgevoerd worden. Momenteel beschikken we over enkele sociale mediakanalen (Instagram en Facebook), een website (www.studenthotspot.be), communiceren we via een TV-scherm in de Student Hotspot, hebben we een PowerPoint en enkele flyers. Graag zouden we deze communicatiekanalen optimaliseren en aanpassen aan de doelgroep. ‘Waar is de student écht naar op zoek en hoe bereiken we hen het beste?’. ‘Hoe maken we de weg naar de Student Hotspot toegankelijker voor de student?’, ‘Wat moeten we meer doen om de student naar de Student Hotspot te krijgen?’, ‘Hoe kunnen we de bekendheid van de Student Hotspot verhogen a.d.h.v. communicatie?’. Een antwoord formuleren op deze vragen zit in het takenpakket van de excellente student. Wanneer de student een antwoord heeft geformuleerd op bovenstaande vragen (in de mate van het mogelijke) en dit in een communicatieplan heeft gegoten mag de student gedurende deze periode de handen zelf uit de mouwen steken. Zo mag hij de sociale mediakanalen en website onderhouden en ontwerpen maken voor flyers/affiches/… etc. Een analyse maken over een aantal statistieken (sociale media & website) is ook een belangrijke factor. Uiteraard kan alles afgestemd/afgetoetst worden met de coördinator/studentenraad. Dit is het voorlopige idee, de student zal de vrijheid en ruimte krijgen om eigen inbreng toe te voegen (na overleg)) om zo tot een optimaal “plan en uitwerking” te komen. Eerste schets van onze verwachtingen Wat wij verwachten van de student is iemand die positief ingesteld is én over de juiste (positieve) mindset beschikt. Het is belangrijk dat de student hands-on is (durft bellen, met studenten afspraken maakt…) en proactief is ingesteld. De student moet erover waken dat het communicatieplan op tijd klaar is en uitgevoerd kan worden. De student zal ondersteuning krijgen van de Student Hotspot coördinator alsook van de AUHL-studentenraad én de baliestudenten van de Student Hotspot. Afhankelijk van de benodigde complexiteit van de opdracht, kunnen ook ‘externsies’ bedacht worden, bijv.: communicatie support/service voor onze studenten-partnerorganisaties of eventcommunicatie voor Student Hotspot.

Inhoud van de Bachelorproef:

Project 1: informatie over het student hotspot label Algemene informatie Om de bekendheid van Student Hotspot en de aanwezigheid in de stad Hasselt en Diepenbeek lanceren we een ‘Student Hotspot Label’. Een student moet in Hasselt en Diepenbeek zijn weg kunnen vinden en geattendeerd worden op plaatsen waar hij of zij welkom is voor een studentvriendelijk aanbod. Omgekeerd kunnen relevante studentenlocaties (commerciële en non-profit) zich kenbaar maken bij studenten via het label. Concreet: de locaties plaatsen op hun ruit/website/sociale media het Student Hotspot Label, voorzien een bijdrage ten aanzien van Student Hotspot (gratis aanbod, tickets, een gezamenlijk event) en krijgen in ruil een shout-out (lees: reclame) op de website en sociale media van Student Hotspot. Zonder tegenbericht worden overeenkomsten jaarlijks automatisch verlengd. Voor de studenten zou er dan een voordeel aan hangen in de vorm van een korting of gratis gebruik van een locatie (voor vergaderingen of andere bijeenkomsten). Handelszaken, ondernemers of bedrijven met een Student Hotspot Label, worden letterlijk mee op deze kaart gezet via een digitale kaart op de website van Student Hotspot. In eerste instantie richten we ons naar het grondgebied van Stad Hasselt en gemeente Diepenbeek, maar in de toekomst kan het uitgebreid worden naar de regio Limburg. Met dit label hopen wij de studentgerichte plaatsen in Hasselt en Diepenbeek beter in kaart te kunnen brengen, maar ook de studenten de kans geven om kennis te maken met de lokale ondernemers en non-profit instanties (bijv. toeristische diensten, culturele instellingen, sportinfrastructuur, overheden, etc.) om hier nadien ook interessante samenwerkingen uit te laten ontstaan. Dit kan gaan over structurele initiatieven samen met Student Hotspot of op individuele basis: een studentenjob, een stage of definitieve aanwerving. Dit is het voorlopige idee. De student zal de vrijheid en ruimte krijgen om eigen inbreng toe te voegen (na overleg en via vertegenwoordiging door de studentenraad AUHL en medewerkers AUHL) om zo tot een optimaal “product” te komen. Op basis van een inventaris van de mogelijke locaties wordt een indeling gemaakt om vervolgens enkele categorieën van ‘overeenkomsten’ voor te bereiden. Hier moet dus een gepast kader voor uitgewerkt worden. Op basis van dat kader kan het project ook concreet gemaakt worden door belanghebbenden (handelszaken en co) te contacteren, afspraken te maken en overeenkomsten op maat te sluiten. Vervolgens zal het aanbod ook vertaald worden ten aanzien van de studentengemeenschap. We hebben zelf al eerste vingeroefeningen gedaan, met bijvoorbeeld de Ambiorix als pilot. Dit is een studentencafé dat met Student Hotspot heeft afgesproken om zichtbaarheid te geven aan Student Hotspot (bestickering) en gratis bonnetjes te geven ter waarde van ongeveer 200 euro. In ruil legt Student Hotspot de link met studentenverenigingen en studenten in het algemeen via de nodige communicatie. link met competenties Wat wij verwachten van de student is enthousiasme, zelfstandigheid en iemand die graag uitgedaagd wordt. De student kan in een goede verstandhouding met verschillende partners communiceren en is hands-on en proactief ingesteld. De student moet erover waken dat het label een draagvlak vindt bij zowel de studenten als bij de organisaties als bij de beleidsmakers van de betrokken onderwijsinstellingen. De student zal ondersteuning krijgen van het team van de AUHL alsook van de AUHL-studentenraad. De vzw AUHL is een kleine organisatie met korte communicatielijnen. Dat zorgt voor enige soepelheid. Het project zal een evenwichtsoefening zijn met betrekking tot de verschillende betrokken partijen en hun belangen en interesses. Project 2: Communicatieplan voor Student Hotspot Algemene informatie In het academiejaar 2022-2023 ging de Student Hotspot open en startte de operationele werking. Student Hotspot beschikt over een halftijdse coördinator, er is een baliewerking met jobstudenten actief én Student Hotspot beschikt over een fijne fysieke plek. Om de bekendheid van Student Hotspot te vergroten zijn we op zoek naar een excellente student voor de uitwerking van een algeheel communicatieplan. De student mag het communicatieplan volledig zelf vormgeven volgens eigen inzicht en ideeën. Wanneer het communicatieplan op punt staat, mag deze ook (na overleg met de coördinator) uitgevoerd worden. Momenteel beschikken we over enkele sociale mediakanalen (Instagram en Facebook), een website (www.studenthotspot.be), communiceren we via een TV-scherm in de Student Hotspot, hebben we een PowerPoint en enkele flyers. Graag zouden we deze communicatiekanalen optimaliseren en aanpassen aan de doelgroep. ‘Waar is de student écht naar op zoek en hoe bereiken we hen het beste?’. ‘Hoe maken we de weg naar de Student Hotspot toegankelijker voor de student?’, ‘Wat moeten we meer doen om de student naar de Student Hotspot te krijgen?’, ‘Hoe kunnen we de bekendheid van de Student Hotspot verhogen a.d.h.v. communicatie?’. Een antwoord formuleren op deze vragen zit in het takenpakket van de excellente student. Wanneer de student een antwoord heeft geformuleerd op bovenstaande vragen (in de mate van het mogelijke) en dit in een communicatieplan heeft gegoten mag de student gedurende deze periode de handen zelf uit de mouwen steken. Zo mag hij de sociale mediakanalen en website onderhouden en ontwerpen maken voor flyers/affiches/… etc. Een analyse maken over een aantal statistieken (sociale media & website) is ook een belangrijke factor. Uiteraard kan alles afgestemd/afgetoetst worden met de coördinator/studentenraad. Dit is het voorlopige idee, de student zal de vrijheid en ruimte krijgen om eigen inbreng toe te voegen (na overleg)) om zo tot een optimaal “plan en uitwerking” te komen. Eerste schets van onze verwachtingen Wat wij verwachten van de student is iemand die positief ingesteld is én over de juiste (positieve) mindset beschikt. Het is belangrijk dat de student hands-on is (durft bellen, met studenten afspraken maakt…) en proactief is ingesteld. De student moet erover waken dat het communicatieplan op tijd klaar is en uitgevoerd kan worden. De student zal ondersteuning krijgen van de Student Hotspot coördinator alsook van de AUHL-studentenraad én de baliestudenten van de Student Hotspot. Afhankelijk van de benodigde complexiteit van de opdracht, kunnen ook ‘externsies’ bedacht worden, bijv.: communicatie support/service voor onze studenten-partnerorganisaties of eventcommunicatie voor Student Hotspot.

Wij zoeken stagiair(es) uit volgende afstudeerrichting(en)

  • Bedrijfsmanagement (allround)
  • Business & Languages

Contactpersoon

Nele Ghysen

nele.ghysen@uhasselt.be

Periode stageopdracht

September-december

Februari - mei

Locatie

--Nele Ghysen--