Process Delight (Business & Languages)

--Miet roelandt--

We zijn de founders achter Ishtar365

Inhoud van de stage:

Naar gelang de interesses van de kandidaat, kan de stage heel breed worden ingevuld. Process Delight bevindt zich nu in een scale-up fase. We zijn momenteel een team van 3 voor marketing, sales, office. We zijn constant bezig met innovatieve projecten. Een greep uit het aanbod kan zijn : Procesoptimalisatie: De stagiair kan bestaande processen binnen ons platform analyseren om efficiëntieverhogingen of verbeteringen voor te stellen. Dit kan gaan om de integratie tussen Ishtar.DMS, Ishtar.Projects en Ishtar.Tasks te optimaliseren of het stroomlijnen van workflows. Marktanalyse: Het uitvoeren van een marktanalyse om nieuwe marktkansen te identificeren of te analyseren hoe ons platform zich verhoudt tot concurrenten. Dit kan helpen bij het verfijnen van uw productpositionering of het identificeren van nieuwe functionaliteiten of diensten die ontwikkeld kunnen worden. Klanttevredenheid en feedback: Werken aan het verzamelen en analyseren van klantfeedback om verbeteringen in onze software voor te stellen. De stagiair kan enquêtes opstellen, interviews afnemen en feedbacksessies organiseren om inzicht te krijgen in de gebruikerservaring en suggesties voor verbetering te doen. Interne trainingen en handleidingen: Het ontwikkelen of bijwerken van trainingsmateriaal en handleidingen voor nieuwe en bestaande gebruikers van onze software. De stagiair kan ook helpen bij het geven van interne trainingen om de adoptie van nieuwe functies of applicaties te vergroten, als deze daar interesse voor heeft. Project- en taakmanagement: Assisteren bij het beheer van projecten of taken binnen uw bedrijf, door gebruik te maken van uw eigen Ishtar.Projects en Ishtar.Tasks applicaties. Dit biedt praktische ervaring met uw software en kan leiden tot bruikbare inzichten in hoe deze tools verder verbeterd kunnen worden. Analyse en rapportage: Het helpen ontwikkelen of verbeteren van dashboards en rapportages binnen uw platform om betere inzichten te bieden aan gebruikers over hun projecten, taken of documentbeheer. Innovatieproject: De stagiair kan een eigen project voorstellen dat aansluit bij hun studie en uw bedrijfsbehoeften. Dit kan een onderzoek zijn naar nieuwe technologieën, het ontwikkelen van een prototype voor een nieuwe functie, of het uitvoeren van een pilotproject met een kleine groep klanten. Stagiairs die een goed stage doorlopen en bij opportuniteit in het bedrijf, kunnen zij instromen daarna.

Inhoud van de Bachelorproef:

Marktanalyse

Wij zoeken stagiair(es) uit volgende afstudeerrichting(en)

  • Bedrijfsmanagement (allround)
  • Business & Languages

Contactpersoon

Miet roelandt

miet@processdelight.be

Periode stageopdracht

September-december

Februari - mei

Locatie

--Miet roelandt--