FOD Financiën - AAFisc – Centrum P Hasselt (Hasselt, Pelt, Tongeren) (Accountancy-fiscaliteit)

--FOD Financiën - Algemene Administratie van de Fiscaliteit – P Centrum Hasselt (Hasselt, Overpelt, Tongeren), Tom Schildermans--

Met ruim 21.000 personeelsleden is de FOD Financiën het grootste federale departement. Wij beheren de middelen die onze maatschappij laten draaien. Ons werk wekt vertrouwen bij de burgers. Zij kunnen gerust zijn dat de belastingen, rechten en taksen op een correcte en evenwichtige manier worden geïnd, maar er is veel meer te doen bij ons! Wij staan ook in voor de correcte verdeling van deze middelen om projecten te realiseren die iedereen ten goede komen: infrastructuur, sociale voorzieningen, onderwijs... De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) is de grootste en bekendste administratie binnen de FOD Financiën. Nagenoeg iedereen komt er elk jaar in contact mee, want wij zorgen ervoor dat de belastingen- en btw-aangiften van particulieren, KMO’s en grote bedrijven juist worden verwerkt. Binnen deze AAFisc is het ‘P Centrum Hasselt’ (met o.a. kantoren te Hasselt, Pelt en Tongeren) bevoegd voor de verwerking en controle van aangiften ingediend door particulieren in de personenbelasting en de belasting niet-inwoners. Wij bieden stageplaatsen aan zowel op onze diensten ‘Beheer’ (nazicht van anomalieën in de aangifte, aanspreekpunt burger) als op onze diensten ‘Expertise’ (behandelen van administratieve en gerechtelijke geschillen).

Inhoud van de stage:

Je zal kennismaken met de werking van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en meer specifiek de Administratie Particulieren. Onder toezicht en vanzelfsprekend met de nodige stapsgewijze begeleiding zal je takenpakket er als volgt uitzien: ‘Beheer’ • Je onderzoekt anomalieën (mogelijke fouten) in de aangifte. Je volgt deze foutmeldingen op van A tot Z. Eerst analyseer je de foutmelding en vraag je indien nodig ontbrekende inlichtingen op bij hetzij de belastingplichtige, hetzij derden. Vervolgens beslis je of de ingediende aangifte op basis de door jou ingezamelde inlichtingen kan worden aanvaard. Indien de aangifte moet worden gewijzigd, stel je een bericht van wijziging/ aanslag van ambtswege op waarna je ook het antwoord van de belastingplichtige analyseert. Bij afwezigheid van een akkoord stel je een kennisgeving van beslissing tot taxatie op waarin je de argumenten van de belastingplichtige op een gemotiveerde wijze weerlegt; • Een goede dienstverlening voor de burger staat centraal. De diensten ‘beheer’ zijn vaak het eerste aanspreekpunt. Je voorziet de belastingplichtige dan ook van een deskundig antwoord op zijn of haar vragen (schriftelijk, telefonisch of face-to-face). In de maand mei kan je belastingplichtigen bovendien hulp bieden bij het invullen van hun aangifte. ‘Expertise’ • Je onderzoekt de administratieve bezwaarschriften, je analyseert de aangehaalde argumenten en zamelt indien nodig ontbrekende inlichtingen in, je nodigt de belastingplichtige uit voor een mondelinge toelichting, indien hij daarom vraagt, en je stelt een gemotiveerde beslissing op die duidelijk het standpunt van de administratie verwoordt; • Je krijgt de gelegenheid één of meerdere gerechtelijke geschillen van dichtbij mee te volgen.

Inhoud van de Bachelorproef:

Analyse van actuele fiscale topics inzake personenbelasting aan de hand van rechtspraak en rechtsleer. Te bepalen in functie van de noden van de dienst en het interesseveld van de stagiaire.

Wij zoeken stagiair(es) uit volgende afstudeerrichting(en)

  • Accountancy-fiscaliteit
  • Rechtspraktijk

Contactpersoon

Tom Schildermans

tom.schildermans@minfin.fed.be

Periode stageopdracht

September-december

Februari - mei

Locatie

--FOD Financiën - Algemene Administratie van de Fiscaliteit – P Centrum Hasselt (Hasselt, Overpelt, Tongeren), Tom Schildermans--